Staay Food Group
Straight from the heart

Onze doelen

Duurzaamheid

Veel eenheden in diverse prijssegmenten gaan bij Staay Food Group hand in hand met kwaliteit én duurzaamheid. Die duurzaamheid is in de Staay Food Group verweven door de hele keten. Wij zijn altijd actief op zoek naar zo duurzaam en energiezuinig mogelijke telers.

Naar de toekomst toe geloven wij, voor specifieke onderdelen van onze groep, in local-to-local wat inhoudt: zoveel mogelijk ‘in de buurt’ produceren en verwerken. Staay Food Group beschikt bijvoorbeeld over teeltprojecten van verse groenten- en fruitproducten in diverse continenten (Midden- Zuid Amerika, (Zuid-)Afrika en Azië).

Wij hechten grote waarde aan verantwoordelijkheid ten aanzien van het duurzaamheidsaspect bij de teeltprocessen. Wij zoeken onze telers wereldwijd daarom bewust uit op duurzaamheid.

Kwaliteit

Al die verschillende leveranciers over de hele wereld moeten natuurlijk voldoen aan dezelfde hoge kwaliteitseisen. Telers worden daarom altijd eerst gescreend, zodat we ervan verzekerd zijn dat zij de juiste certificering hebben en voldoen aan de Europese kwaliteitseisen. Specifieke eisen worden altijd contractueel vastgelegd. Daarnaast wordt van elk product dat binnenkomt een analyse uitgevoerd. Zo is er altijd de zekerheid dat het product elke keer weer voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Al onze producten voldoen aan de strenge kwaliteitsbehoeften van Staay Food Group, vanaf de productie tot aan levering van onze klanten over de hele wereld. De implementatie van alle klantspecificaties wordt gerealiseerd door ons wereldwijde team van kwaliteitsmanagers in de gehele keten. 

Service

Onze service begint al direct bij de teelt. Alle speciale wensen van onze klanten in de zin van verpakken, levering en onderscheid worden 100% gerealiseerd en continu gemonitord. Dat is service volgens ons.

Om die reden kunnen we iedere stap in het productieproces rapporteren aan onze klant op ieder moment, waardoor onze foutmarge zeer laag is en we op ieder moment in staat zijn om te specifieke wensen aan te passen indien nodig.

We maken het mogelijk alle stappen van dit proces binnen Staay Food Group te realiseren. Dit levert direct voordeel op omdat we in staat zijn snel op te lijnen met onze interne afdelingen en onze strategische partners met als doel om onze klanten over de hele wereld snel, efficient en kosteneffectief te kunnen bedienen.

Een voorbeeld is ons eigen wagenpark, een joint venture met een verpakkingsbedrijf en een veelheid van dochterondernemingen met moderne koel- en volwassenheid apparatuur garanderen de levering aan onze klanten op de juiste tijd in de gewenste hoeveelheden en verpakkingen.

Bovendien teelt Staay Food Group binnen en buiten Nederland op eigen locaties verse groenten en fruit. De belangrijkste teeltgebieden liggen in Zuid-Europa, Midden- en Zuid-Amerika, Nederland, Israël en Egypte. Wij werken wereldwijd nauw samen met geselecteerde telers, telersverenigingen en leveranciers.

Daarom kunnen wij vers geoogste en voedselveilige producten direct van het land aan de klant leveren.

Wilt u meer te weten komen over onze service en wat we voor u kunnen betekenen? Neem direct contact op met ons.

Korte Supply Chain

Onze basisprincipes voor een doeltreffend resultaat bestaan uit: Integriteit, Service, Innovatie en Kennis, waarbij de individuele wensen van onze klant centraal staan.

Zowel supermarkten als producenten hechten grote waarde aan een vakkundige afstemming binnen een zo kort mogelijke keten. Staay Food Group biedt dit in haar brede netwerk met zowel producenten als met afnemers. Met de volledige keten in eigen hand opereren wij efficiënt en bieden wij onze klanten een continue 'feeling' met de teelt.

Supply Chain Management
Staay Food Group hanteert de hoogste normen om veilige, verse en gezonde producten te leveren die steeds voldoen aan de normen van de Europese wetgeving en de strikte eisen en wensen van onze klanten, vaak nog kritischer dan de wetgeving.

Onze afdeling kwaliteit en milieu is dagelijks bezig onze teeltbedrijven en toeleveranciers te informeren, te controleren en te adviseren. Deze pro-actieve houding heeft tot resultaat dat ons assortiment volgens GlobalG.A.P. normen is geteeld. Zo kunnen wij werken aan de kwaliteitsverbetering van de producten en optimaal inspelen op de wensen van de klant.

Voedselveiligheid

Wij zijn ons er van bewust hoe belangrijk voedselveiligheid is en welke rol wij daarin spelen. Staay Food Group voert een transparant beleid rondom voedselveiligheid uit vanuit 3 pijlers: ketenbeheersing, structurele residucontrole en professionele bedrijfsvoering.

Ketenbeheersing
Staay Food Group hanteert de hoogste normen om veilige, verse en gezonde producten te leveren die steeds voldoen aan de normen van de Europese wetgeving en de strikte eisen en wensen van onze klanten, vaak nog kritischer dan de wetgeving. Daarnaast ontwikkelen wij steeds nieuwe technieken voor o.a. teelt en verwerking om de normen steeds verder te kunnen onderschrijden.

Onze afdeling kwaliteit en milieu informeert, controleert en adviseert onze teeltbedrijven en toeleveranciers dagelijks. Deze pro-actieve houding heeft tot resultaat dat ons assortiment volgens GlobalG.A.P. normen is geteeld. Zo kunnen wij werken aan de kwaliteitsverbetering van de producten en optimaal inspelen op de wensen van de klant.

Structurele residucontroles
Een actief residumonitoringsplan waarbij residuanalyses worden uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria, zowel bij onze leveranciers als in ons bedrijf, waarborgt optimale veiligheid.

Aanvullend verplichten wij onze vaste leveranciers/telers maandelijkse residuanalyses uit te voeren. De resultaten controleren wij continu. Mochten uitkomsten van onze residuanalyses afwijken van die van de leverancier, verlangen wij dat zij een Root Cause Analysis uitvoeren.

Daarnaast nemen wij deel aan een sectoraal op risico gebaseerd monitoringprogramma waarbij een onafhankelijk QS-geaccrediteerd laboratorium residuanalyses uitvoert.

De uitkomsten van deze analyses worden verwerkt in de logboeken van de betreffende leveranciers, zodat wij een track record opbouwen van de prestaties van onze leveranciers op het gebied van kwaliteit en milieu.

Nieuwe leveranciers worden in het beginstadium zeer frequent beoordeeld en bij gebleken geschiktheid wordt deze frequentie teruggebracht naar de standaardnorm zoals vervat in ons residumonitoringsplan (gebaseerd op richtlijn 2002/63/EG).

Certificeringen: professionele bedrijfsvoering
De handelsbedrijven van Staay Food Group zijn volgens diverse standaarden gecertificeerd, per locatie exact afgemeten op de wensen en eisen die daar gelden. Wij beschikken over BRC-, IFS-, QS-, RIK- en SKAL-certificaten en daarnaast zijn wij AEO-erkend. De logistieke administratie is zo ingericht dat ieder product snel te traceren is.

Alle producten van onze teeltbedrijven Savasun S.A. in Spanje en SFG Dulce S.A. in Costa Rica zijn GlobalG.A.P.-gecertificeerd. Onze leveranciers moeten als stelregel beschikken over een eigen gecertificeerd kwaliteitssysteem dat is erkend door GFSI (Global Food Safety Initiative).