Inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju owoców i warzyw (SIFAV) to porozumienie, którego strony wspólnie dążą do zapewnienia zrównoważonego rozwoju światowych łańcuchów dostaw z uwzględnieniem ograniczenia oddziaływania na środowisko, poprawy warunków pracy, wynagrodzeń i dochodów oraz wzmacniania sprawozdawczości w zakresie należytej staranności i przejrzystości.