GlobalGAP (dobre praktyki rolnicze) to uznany na arenie międzynarodowej standard opracowany dla rolnictwa i ogrodnictwa, którego celem jest bezpieczna i zrównoważona produkcja przynosząca korzyści rolnikom, detalistom i konsumentom na całym świecie. Zakres certyfikacji:

  • Bezpieczeństwo żywności i identyfikowalność
  • Środowisko (w tym bioróżnorodność)
  • Zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan pracowników
  • Dobrostan zwierząt
  • Zintegrowane zarządzanie uprawami (ICM), zintegrowane zwalczanie szkodników (IPC), system zarządzania jakością (QMS) i system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP)

Standard wymaga między innymi zwiększenia efektywności procesów produkcyjnych. Umożliwia poprawę wyników prowadzonej działalności oraz ogranicza marnotrawstwo zasadniczych zasobów dla przyszłych pokoleń.