Nasze cele

Zrównoważony rozwój

W Staay Food Group, szereg jednostek w poszczególnych segmentach cenowych wiąże się z jakością i trwałością. Zrównoważony rozwój jest osadzony w całym łańcuchu Staay Food Group. Zawsze aktywnie poszukujemy plantatorów, którzy prowadzą działalność w optymalnie zrównoważony i energooszczędny sposób. W perspektywie przyszłości, wierzymy w dewizę „współpracy na szczeblach lokalnych między poszczególnymi częściami naszej grupy, co oznacza prowadzenie obróbki i produkcji w możliwie najszerszym zakresie "blisko naszych drzwi".

Tytułem ilustracji, Staay Food Group rozwija projekty w zakresie świeżych owoców i warzyw na różnych kontynentach (Środkowa i Południowa Ameryka, (Południowa) Afryka i Azja). Przywiązujemy dużą wagę do odpowiedzialność w odniesieniu do aspektu trwałości naszych procesów rozwoju, a co za tym idzie ręcznie zbieramy nasze zbiory na całym świecie w imię zrównoważonego rozwoju.

Zgodny z 3 filarami zrównoważonego rozwoju - w nasze codzienne działania wpisują się kwestie standardowych specyfikacji gospodarczych, środowiskowych i społecznych. W całym łańcuchu dostaw zwracamy uwagę na ścisła realizację tych ważnych punktów przez naszych hodowców, pakerów i firmy transportowe. Spełnienie tych punktów zakładamy w naszej własnej produkcji. Staay Food Group stoi na straży stabilnego łańcucha dostaw.

Jakość

Wszyscy dostawcy na całym świecie muszą rzecz jasna spełniać te same wymagania wysokiej jakości. Nieodmiennie w pierwszym rzędzie weryfikujemy naszych plantatorów, aby upewnić się, że posiadają oni odpowiednie certyfikacje zgodne z europejskimi normami. Szczególne wymagania są zawsze uzgodnione w drodze umowy. Dodatkowo, każdy nowy produkt podlega badaniom. Stanowi to gwarancję każdorazowego spełnienia przezeń wymagań jakościowych.

Wszystkie nasze produkty spełniają rygorystyczne wymagania jakościowe Staay Food Group, począwszy od produkcji w punkcie pakowania, a skończywszy na dostawach do naszych klientów rozsianych na całym świecie. 

Usługa

Wszystko zaczyna się w produkcji realizowanej dla nas. Wszelkie specjalne wymagania naszych klientów w zakresie opakowań, dostawy i wyróżnienia zostają spełnione w 100% i podlegają stałemu monitorowaniu.

Możemy więc w dowolnym momencie zgłosić każdy krok w procesie produkcyjnym do klienta, stąd też szczycimy się niskim odsetkiem błędów, a ponadto w razie potrzeby jesteśmy w stanie dostosować konkretne wymagania do potrzeb klienta. Oferujemy obsługę wszystkich etapów procesu w obrębie Staay Food Group. W ten sposób jesteśmy w stanie szybko optymalizować działania naszych oddziałów i partnerów strategicznych w celu świadczenia naszym klientom na całym świecie, szybkich, sprawnych i efektywnych kosztowo usług.

Nasz własny park maszynowy, wspólnie prowadzony z firmą opakowań i szeregiem podmiotów zależnych z nowoczesnymi urządzeniami chłodniczymi i sprzętem przetwórczym zapewnia parametryzację dostawy do naszych klientów pod kątem uzyskania pożądanych cech i opakowania.

Czy chcieliby Państwo poszerzyć wiedzę o naszych usługach? Uprzejmie prosimy o kontakt, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług i produktów.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarówno handel detaliczny i plantatorzy przywiązują dużą wagą do profesjonalnego dopasowania w łańcuchu. Staay Food Group oferuje dopasowanie w obrębie rozległej sieci producentów i nabywców, którzy po latach współpracy szybko odpowiadają na wszelkie uwarunkowania, aby codziennie zabezpieczyć naszym klientom optymalne uprawy, za rozsądną cenę, w wymaganej ilości i formie.

Bezpieczeństwo Żywności

Wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo żywności i jaką rolę odgrywa. Staay Food Group prowadzi przejrzystą politykę w zakresie bezpieczeństwa żywności podzieloną na 3 filarach: zarządzanie łańcuchem dostaw, strukturalna kontrola pozostałości i profesjonalne zarządzanie.

Strukturalne kontrole pod kątem pozostałości


Aktywny plan monitorowania pozostałości, w ramach którego akredytowane laboratoria wykonują analizy obecności pozostałości, zarówno u naszych dostawców, jak i w naszej firmie, gwarantuje optymalny poziom bezpieczeństwa.


Dodatkowo zobowiązujemy naszych stałych dostawców lub producentów do comiesięcznego wykonywania analizy pozostałości, których wyniki stale kontrolujemy. Jeśli wyniki naszych analiz odbiegają od tych wykonanych przez dostawcę, wymagamy przeprowadzenia tzw. Root Cause Analysis.  


Oprócz tego bierzemy udział w sektorowym programie monitorowania bazującym na ryzyku, w przypadku którego analizy pozostałości wykonuje niezależne laboratorium z akredytacją QS.


Wyniki tych analiz zapisuje się w rejestrach danych dostawców, dzięki czemu tworzymy dokumentację umożliwiającą śledzenie (track record) dotyczącą osiągnięć naszych dostawców na polu jakości i ochrony środowiska.


Nowi dostawcy w fazie początkowej są bardzo często oceniani, a w przypadku dostosowania się do obowiązujących wymogów częstotliwość ocen zostaje zredukowana do poziomu wymaganego w ramach normy standardowej, o której mowa w naszym planie monitorowania pozostałości (bazującym na dyrektywie 2002/63/WE).


Certyfikacja: Profesjonalne prowadzenie działalności


Przedsiębiorstwa handlowe Staay Food Group są certyfikowane zgodnie z różnymi standardami, które są obliczane dla każdego zakładu z osobna pod kątem potrzeb i wymagań, które tam obowiązują. Posiadamy certyfikaty BRC, IFS, QS, RIK oraz SKAL, a ponadto jesteśmy uznawani przez AEO. Administracja logistyczna jest zorganizowana w taki sposób, aby każdy produkt można było szybko wyśledzić.


Nasi dostawcy muszą obowiązkowo posiadać własny system certyfikacji jakości uznany przez GFSI (Global Food Safety Initiative).