DUURZAAMHEID

STAAY SUSTAINABLE

Staay Food Group draagt op vele vlakken een steentje bij aan een duurzaam betere en gezondere wereld. Dagelijks kijken we waar we kunnen verbeteren én kijken we naar wat de wereld om ons heen van ons vraagt. Zo werken wij aan een gezonder leven met optimale beschikbaarheid van gezond, vers en veilig voedsel.

Hieronder een greep uit de maatregelen die wij hebben genomen, onderverdeeld in onze drie strategische pijlers voor duurzaamheid.

Investeren in duurzame teelt

 • Investeren in efficiënte en lokale hydroponic teelt en vertical farming
 • Snelle (internationale) uitrol Planet Proof duurzame teelt
 • Selectie van sterke telers die willen en kunnen investeren in duurzaamheid en voedselveiligheid

Verlagen van de CO2 footprint

 • Wij zijn in 2022 gestart om CO2 footprints te berekenen om deze planmatig te reduceren
 • Waar mogelijk plaatsen wij op onze locaties zonnepanelen
 • Inzet van LNG trucks in het wagenpark voor minder geluid- en fijnstofemissie

Veilige en gezonde voeding

 • Partner van SIFAV (Sustainability Initiative Fruit and Vegetables) tbv meer focus op duurzaamheid in de wereldwijde supply chain
 • Aansluiting op compliance platform Agriplace ter verdere bevordering van transparantie, traceerbaarheid en voedselveiligheid
 • Partner EU Schoolfruit om kinderen gezonder te laten eten
 • Partner van de Geef Kleur Door campagne ter bevordering van gezond eten
 • Samenwerking met de Nederlandse voedselbank
Kwaliteitscontrole
Kwaliteitscontrole

Certificaten

DE ZEKERHEID VAN GARANTIE

Kwaliteit en duurzaamheid is bij Staay Food Group vastgelegd d.m.v certificering. Dit voor een extra portie vertrouwen in onze producten, diensten, (management)processen en medewerkers. Met de diverse certificaten tonen wij aan dat onze organisatie efficiënt en veilig werkt, dat we de werkzaamheden en werkprocessen beheersen en dat wij maximale duurzaamheid nastreven. Gegarandeerd.

Keurmerken