Staay Food Group
Straight from the heart

Onze doelen

Duurzaamheid

Duurzaamheid is in de Staay Food Group verweven door de hele keten. Wij zijn altijd actief op zoek naar telers die zo duurzaam mogelijk opereren. Voor de toekomst geloven wij in het local-for-local concept voor bepaalde onderdelen van ons bedrijf. Dit houdt in dat we dan zo dicht mogelijk bij de klant willen produceren.  

Staay Food Group beschikt bijvoorbeeld over teeltprojecten van verse groenten- en fruitproducten in diverse continenten (Midden- en Zuid Amerika, Afrika en Azië) en investeert in Vertical Farming wat teelt én verkoop op iedere locatie ter wereld mogelijk maakt.

Wij hechten grote waarde aan het duurzaamheidsaspect van teeltprocessen. Wij selecteren daarom wereldwijd onze telers mede op hun performance op dit gebied.

Kwaliteit

Alle leveranciers van over de hele wereld, dienen te voldoen aan dezelfde hoge kwaliteitseisen. Telers worden daarom altijd eerst gescreend, zodat we ervan verzekerd zijn dat zij de juiste certificering hebben en voldoen aan de Europese kwaliteitseisen. Specifieke eisen worden altijd contractueel vastgelegd. Daarnaast wordt van elk product dat binnenkomt een analyse uitgevoerd. Zo is er altijd de zekerheid dat het product elke keer weer voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Al onze producten voldoen aan de strenge kwaliteitsbehoeften van Staay Food Group. Vanaf de productie tot aan levering aan onze klanten. De implementatie van alle klantspecificaties wordt gerealiseerd door ons wereldwijde team van kwaliteitsmanagers in de gehele keten. 

Service

Onze service begint al direct bij de teelt. Alle speciale wensen van onze klanten in de zin van verpakken, levering en onderscheid worden 100% gerealiseerd en continu gemonitord. Dat is service volgens ons.

Om die reden kunnen we iedere stap in het productieproces rapporteren aan onze klant op ieder moment, waardoor onze foutmarge zeer laag is en we op ieder moment in staat zijn om te specifieke wensen aan te passen indien nodig.

We maken het mogelijk alle stappen van dit proces binnen Staay Food Group te realiseren. Dit levert direct voordeel op omdat we in staat zijn snel op te lijnen met onze interne afdelingen en onze strategische partners met als doel om onze klanten over de hele wereld snel, efficient en kosteneffectief te kunnen bedienen.

Een voorbeeld is ons eigen wagenpark, een joint venture met een verpakkingsbedrijf en een veelheid van dochterondernemingen met moderne koel- en volwassenheid apparatuur garanderen de levering aan onze klanten op de juiste tijd in de gewenste hoeveelheden en verpakkingen.

Bovendien teelt Staay Food Group binnen en buiten Nederland op eigen locaties verse groenten en fruit. De belangrijkste teeltgebieden liggen in Zuid-Europa, Midden- en Zuid-Amerika, Nederland, Israël en Egypte. Wij werken wereldwijd nauw samen met geselecteerde telers, telersverenigingen en leveranciers.

Daarom kunnen wij vers geoogste en voedselveilige producten direct van het land aan de klant leveren.

Wilt u meer te weten komen over onze service en wat we voor u kunnen betekenen? Neem direct contact op met ons.

Korte Supply Chain

Zowel supermarkten als producenten hechten grote waarde aan een vakkundige afstemming binnen een zo kort mogelijke keten. Staay Food Group biedt dit binnen het bedrijf zelf én in haar brede netwerk met zowel producenten als met afnemers. Met de volledige keten in eigen hand opereren wij efficiënt en bieden wij onze klanten een continue 'feeling' met de teelt.

Voedselveiligheid

Wij zijn ons er van bewust hoe belangrijk voedselveiligheid is en welke rol wij daarin spelen. Staay Food Group voert een transparant beleid rondom voedselveiligheid uit vanuit drie pijlers: ketenbeheersing, structurele residucontrole en professionele bedrijfsvoering.

Ketenbeheersing
Staay Food Group hanteert de strengste normen om veilige, verse en gezonde producten te leveren die voldoen aan de normen van de Europese wetgeving en de strikte eisen en wensen van onze klanten, vaak nog kritischer dan de wetgeving. Daarnaast ontwikkelen wij steeds nieuwe technieken voor o.a. teelt en verwerking om de normen steeds verder te kunnen onderschrijden.

Onze afdeling kwaliteit en milieu informeert, controleert en adviseert onze teeltbedrijven en toeleveranciers dagelijks. Deze pro-actieve houding heeft tot resultaat dat ons assortiment volgens GlobalG.A.P. normen is geteeld. Zo kunnen wij werken aan de kwaliteitsverbetering van de producten en optimaal inspelen op de wensen van de klant.

Structurele residucontroles
Een actief residumonitoringsplan waarbij residuanalyses worden uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria, zowel bij onze leveranciers als in ons bedrijf, waarborgt optimale veiligheid.

Aanvullend verplichten wij onze vaste leveranciers/telers maandelijkse residuanalyses uit te voeren. De resultaten controleren wij continu. Mochten uitkomsten van onze residuanalyses afwijken van die van de leverancier, verlangen wij dat zij een Root Cause Analysis uitvoeren.

Daarnaast nemen wij deel aan een sectoraal op risico gebaseerd monitoringprogramma waarbij een onafhankelijk QS-geaccrediteerd laboratorium residuanalyses uitvoert. De uitkomsten van deze analyses worden verwerkt in de logboeken van de betreffende leveranciers, zodat wij een track record opbouwen van de prestaties van onze leveranciers op het gebied van kwaliteit en milieu.

Nieuwe leveranciers worden in het beginstadium zeer frequent beoordeeld en bij gebleken geschiktheid wordt deze frequentie teruggebracht naar de standaardnorm zoals vervat in ons residumonitoringsplan (gebaseerd op richtlijn 2002/63/EG).

Certificeringen: professionele bedrijfsvoering
De handelsbedrijven van Staay Food Group zijn volgens diverse standaarden gecertificeerd, per locatie exact afgemeten op de wensen en eisen die daar gelden. Wij beschikken o.a. over BRC-, IFS-, QS-, RIK- en SKAL-certificaten en daarnaast zijn wij AEO-erkend. De logistieke administratie is zo ingericht dat ieder product snel te traceren is.

Onze leveranciers moeten als stelregel beschikken over een eigen gecertificeerd kwaliteitssysteem dat is erkend door GFSI (Global Food Safety Initiative).